അന്വേഷണം
QUICK PROJECT ENQUIRY

അന്വേഷണം

പ്രോപ്പര്‍ട്ടികള്‍ കണ്ടെത്താന്

  • നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്
  • വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്
  • പൂര്‍ത്തിയായ പ്രോജക്ടുകള്

നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്

വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്

പൂര്‍ത്തിയായ പ്രോജക്ടുകള്

കല്യാണ്‍ മാര്‍വെല്ല

ഗിരിനഗര്‍, കൊച്ചി

യൂണിറ്റ്
: 2 & 3 bhk
നിലവിലെ പുരോഗതി
: നിര്‍മ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
നിര്‍മ്മിത വിസ്തൃതി
: ടൂ.എേ ആരംഭിക്കുന്നത് 1716 മുതല്‍
സൗകര്യങ്ങള്‍
:
ലഭ്യമാകുന്ന മറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്‍
:
നഗര ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കായി രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്ത കൊച്ചി നഗരത്തിന്‍റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ഗിരിനഗറില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മാര്‍വെല്ല മികച്ച 36, 2& 3 bhk ലക്ഷ്വറി അപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് പ്രോജക്ടുകള്‍ ആണ് നിങ്ങള്‍ക്കായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

കല്യാണ്‍ ക്രെഡെന്‍സ്

ഇടപ്പിള്ളി, എറണാകുളം

യൂണിറ്റ്
: 2 & 3 bhk
നിലവിലെ പുരോഗതി
: നിര്‍മ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
നിര്‍മ്മിത വിസ്തൃതി
: ടൂ.എേ ആരംഭിക്കുന്നത് 1287 മുതല്‍ 1712 വരെ
സൗകര്യങ്ങള്‍
:
ലഭ്യമാകുന്ന മറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്‍  
:
എറണാകുളത്തിന്‍റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള ഒരു പ്രീമിയം റെസിഡെന്‍ഷ്യല്‍ പ്രോജക്ടിലൂടെ, കല്യാണ്‍ ക്രെഡെന്‍സ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് വിശാലമായതും ആനന്ദകരമായ ജീവിതമാണ്. ശാന്തമായ ചുറ്റുപാടുകള്‍ക്കും ധാരാളം മരങ്ങള്‍ക്കും ഇടയില്‍ മുട്ടാര്‍ പുഴയില്‍നിന്നും 50 മീറ്റര്‍ അകലെയാണ് ഇത് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

KALYAN PANORAMAS

Thevara,KOCHI

UNIT
: 3 & 4 BHK
STATUS
: Upcoming
BUILT UP AREA
:
AMENITIES
:
LOCATION FACILITIES
:
There are some choices that you make and there are some that make you. Panoramas is the latter.

കല്യാണ്‍ ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് ന്യൂസ് ലെറ്റര്‍ വരിക്കാരാവുക

ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

Points to consider while buying an apartment