അന്വേഷണം
QUICK PROJECT ENQUIRY

അന്വേഷണം

പ്രോപ്പര്‍ട്ടികള്‍ കണ്ടെത്താന്

  • നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്
  • വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്
  • പൂര്‍ത്തിയായ പ്രോജക്ടുകള്

നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്

വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്

പൂര്‍ത്തിയായ പ്രോജക്ടുകള്

കല്യാണ്‍ സാങ്ച്വര്‍

കഞ്ഞിക്കുഴി, കോട്ടയം

യൂണിറ്റ്
: 2 & 3 bhk
നിലവിലെ പുരോഗതി
: റെഡി ടു മൂവ് ഇൻ
നിര്‍മ്മിത വിസ്തൃതി
: ടൂ.എേ ആരംഭിക്കുന്നത് 1635 മുതല്‍
സൗകര്യങ്ങള്‍
:
ലഭ്യമാകുന്ന മറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്‍
:
നിങ്ങള്‍ സ്വന്തമായി ഭവനത്തിനും അഡ്രസ്സിനും വേണ്ടി തിരയുകയാണോ? കല്യാണ്‍ ഡെവലപ്പേഴ്സിന്‍റെ പ്രീമിയം അപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റുകളില്‍ നിന്നും നിങ്ങള്‍ക്ക് ലക്ഷ്വറി ആയതും സന്തോഷം നല്‍കുന്നതുമായ ഭവനങ്ങള്‍ ലഭിക്കും.

കല്യാണ്‍ ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് ന്യൂസ് ലെറ്റര്‍ വരിക്കാരാവുക

ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

Points to consider while buying an apartment