അന്വേഷണം
QUICK PROJECT ENQUIRY

അന്വേഷണം

പ്രോപ്പര്‍ട്ടികള്‍ കണ്ടെത്താന്

  • നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്
  • വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്
  • പൂര്‍ത്തിയായ പ്രോജക്ടുകള്

നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്

വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്

പൂര്‍ത്തിയായ പ്രോജക്ടുകള്

കല്യാണ്‍ ഹെറിറ്റേജ്

പൂങ്കുന്നം, തൃശ്ശൂര്‍

യൂണിറ്റ്
: 2 & 3 bhk
നിലവിലെ പുരോഗതി
: നിര്‍മ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
നിര്‍മ്മിത വിസ്തൃതി
: ടൂ.എേ ആരംഭിക്കുന്നത് 1253 മുതല്‍ 1660 വരെ
സൗകര്യങ്ങള്‍
:
ലഭ്യമാകുന്ന മറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്‍
:
നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, മോഡേണ്‍ കാലത്ത് ജീവിക്കാന്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്താണ്? വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ എല്ലാം ലഭ്യമാകുന്നത്. അതിനു ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ചോയ്സ് ആണ് കല്യാൺ ഹെറിറ്റേജ്

കല്യാണ്‍ മെറിഡിയന്‍

അയ്യന്തോള്‍, തൃശ്ശൂര്‍

യൂണിറ്റ്
: 2 & 3 bhk
നിലവിലെ പുരോഗതി
: നിര്‍മ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
നിര്‍മ്മിത വിസ്തൃതി
:
സൗകര്യങ്ങള്‍
:
ലഭ്യമാകുന്ന മറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്‍
:
കല്യാണ്‍ ഡെവലപ്പേഴ്സിന്‍റെ തൃശ്ശൂരിലെ ഏറ്റവും പുതുയ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് കല്യാണ്‍ മെറിഡിയന്‍, അത് നിങ്ങള്‍ക്ക് സുഗമമായി താമസിക്കുവാനുള്ള ചുറ്റുവട്ടം ഒരുക്കിത്തരുന്നു.

KALYAN UPTOWN

Patturaikkal,THRISSUR

UNIT
: 2 & 3 BHK
STATUS
: Upcoming
BUILT UP AREA
:
AMENITIES
:
LOCATION FACILITIES
:
Kalyan Uptown is one of the most awaited upcoming projects by Kalyan Developers- the most trusted builder in Kerala.

KALYAN GREEN MEADOWS

Pottore,THRISSUR

UNIT
: 3 & 4 BHK
STATUS
: Launching Soon
NO OF VILLAS
: 30
AMENITIES
:
LOCATION FACILITIES
:
Kalyan Green Meadows, new upcoming villa project at Pottore, Thrissur

KALYAN GREEN MEADOWS

Pottore,THRISSUR

UNIT
: 3 & 4 BHK
STATUS
: Launching Soon
NO OF VILLAS
: 30
AMENITIES
:
LOCATION FACILITIES
:
Kalyan Green Meadows, new upcoming villa project at Pottore, Thrissur

KALYAN OPAL PHASE 2

Kuttumukku,THRISSUR

UNIT
: 2 & 3 BHK
STATUS
: Upcoming
BUILT UP AREA
:
AMENITIES
:
LOCATION FACILITIES
:
If you wish to surround yourself in the comforts of an urban lifestyle without drifting away from nature, then Kalyan Opal is the best option for you

KALYAN NEXUS

Chungam,THRISSUR

UNIT
: 2 & 3 BHK
STATUS
: Completed
BUILT UP AREA
: SQ.FT STARTS FROM 1100
AMENITIES
:
LOCATION FACILITIES
:
Thrissur is known as the cultural capital of Kerala. However with the growth in the city there is an imminent race to provide quality housing too for the people moving to Thrissur in search of a living.Kalyan Developers,

KALYAN OPAL

Kuttumukku,THRISSUR

UNIT
: 2 & 3 BHK
STATUS
: Completed
BUILT UP AREA
: SQ.FT STARTS FROM 900
AMENITIES
:
LOCATION FACILITIES
:
If you wish to surround yourself in the comforts of an urban lifestyle without drifting away from nature, then Kalyan Opal is the best option for you

KALYAN SUNFIELDS

Kuttoor,THRISSUR

UNIT
:  3 BHK
STATUS
: Completed
BUILT UP AREA
: SQ.FT STARTS FROM 1900
AMENITIES
:
LOCATION FACILITIES
:
One of the most esteemed projects of Kalyan Developers, Sunfields is located in Kuttur, perhaps the last green stretch of the town.

KALYAN HABITAT

Chelakkottukara,THRISSUR

UNIT
: 2 & 3 BHK
STATUS
: Completed
BUILT UP AREA
: SQ.FT STARTS FROM 1400
AMENITIES
:
LOCATION FACILITIES
:
Gone are the days when home was regarded as a mere place of dwelling. It is a habitat, where our passions and dreams are nurtured.

കല്യാണ്‍ ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് ന്യൂസ് ലെറ്റര്‍ വരിക്കാരാവുക

ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

Points to consider while buying an apartment