അന്വേഷണം
QUICK PROJECT ENQUIRY

അന്വേഷണം

പ്രോപ്പര്‍ട്ടികള്‍ കണ്ടെത്താന്

  • നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്
  • വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്
  • പൂര്‍ത്തിയായ പ്രോജക്ടുകള്

നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്

വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്

പൂര്‍ത്തിയായ പ്രോജക്ടുകള്

കല്യാൺ സഫയർ

പെരൂര്‍ക്കട, തിരുവനന്തപുരം

യൂണിറ്റ്
: 2 & 3 bhk
നിലവിലെ പുരോഗതി
: റെഡി ടു മൂവ്
നിര്‍മ്മിത വിസ്തൃതി
: ടൂ.എേ ആരംഭിക്കുന്നത് 1287 മുതല്‍ 1679 വരെ
സൗകര്യങ്ങള്‍
:
ലഭ്യമാകുന്ന മറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്‍
:
പരിപൂര്‍ണ്ണതയോടെ വിശ്വാസത്തോടെ നിര്‍മ്മിച്ച ഒരു വീടിനായി നിങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ചിരുന്നോ? നിങ്ങളുടെ തിരയല്‍ എവിടെനിന്ന് തുടങ്ങിയാതാണെങ്കിലും അത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്ത്തരായ നിര്‍മ്മാതാക്കളായ കല്യാണ്‍ ഡെവലപ്പേഴ്സിന്‍റെ കല്യാണ്‍ സഫേറില്‍ അവസാനിക്കും.

കല്യാണ്‍ സെന്‍ട്രം

പേട്ട, തിരുവനന്തപുരം

യൂണിറ്റ്
: :3 bhk
നിലവിലെ പുരോഗതി
: : റെഡി ടു മൂവ്
നിര്‍മ്മിത വിസ്തൃതി
: ടൂ.എേ ആരംഭിക്കുന്നത് 1521 മുതല്‍ 1654 വരെ
സൗകര്യങ്ങള്‍
:
ലഭ്യമാകുന്ന മറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്‍
:
സെന്‍ട്രം എന്ന് പേര് ഇടുവാന്‍ ഉള്ള കാരണം, ലക്ഷ്വറി ജീവിതം ഇവിടെ ആഘോഷിക്കാം എന്നത് കൊണ്ടാണ്. ലക്ഷ്വറി എന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെ പര്യായമായതിനാല്‍ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥലത്തിന്‍റെയും സമയത്തിന്‍റെയും, അത് എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് ആവേശം നല്‍കികൊണ്ടിരിക്കും.

കല്യാണ്‍ അവന്തി

എന്‍.എച്ച് ബൈപാസ്, തിരുവനന്തപുരം

 
യൂണിറ്റ്
: 2 & 3 2bhk
നിലവിലെ പുരോഗതി
: പുരോഗമിക്കുന്നു
നിര്‍മ്മിത വിസ്തൃതി
: ടൂ.എേ ആരംഭിക്കുന്നത് 1013 മുതല്‍ 1646 വരെ
സൗകര്യങ്ങള്‍
:
ലഭ്യമാകുന്ന മറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്‍
:
എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രഭാതത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, സൂര്യപ്രകാശത്തോടുകൂടി ശാന്തതയിലേക്ക് ഉണര്‍ന്ന് തിരശ്ശീലകള്‍ക്കിടയിലൂടെ സാവധാനം കടന്നുപോകുന്ന ശുദ്ധവായു നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ സുഗന്ധമാക്കുന്നതായി.

കല്യാണ്‍ ഗേറ്റ്വേ

ലുലു മാളിന് സമീപം, എന്‍.എച്ച് ബൈപാസ്, തിരുവനന്തപുരം

യൂണിറ്റ്
:  2 & 3 bhk
നിലവിലെ പുരോഗതി
: വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ്
നിര്‍മ്മിത വിസ്തൃതി
:
സൗകര്യങ്ങള്‍
:
ലഭ്യമാകുന്ന മറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്‍
:
നഗരവല്‍ക്കരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി അതിവേഗം വളര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതികളായ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം, ടെക്നോസിറ്റി, പുതിയ ടഋദ എന്നിവയും ഇവിടെയാണ്.

Kalyan Divinity

Sreevaraham,TRIVANDRUM

UNIT
: 2 & 3 BHK
STATUS
: Upcoming
BUILT UP AREA
:
AMENITIES
:
LOCATION FACILITIES
:
Kalyan Divinity is our new upcoming luxury apartment project in Trivandrum.

കല്യാണ്‍ ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് ന്യൂസ് ലെറ്റര്‍ വരിക്കാരാവുക

ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

Points to consider while buying an apartment